Press "Enter" to skip to content

Posts published in “thetastefood”

10 อาหารสุขภาพ เพื่อการฟื้นตัวจากออกกำลังกาย !

admin 0

10 อาหารสุขภาพ เพื่อการฟื้นตัวจากออกกำลังกาย ! เป้าหมายของหลาย ๆ คนคือ การมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ซึ่งต้องทำควบคู่ไปกับการรับประทาน อาหารเพื่อสุขภาพ ที่ถูกต้องเหมาะสมต่อความต้องการของร่างกาย อาหารที่มีประโยชน์ พร้อมกับควบคู่ไปกับการออกกำลังกาย ไหนๆ ก็เล่นกีฬามาเยอะแล้ว ลองมาดูกันซิว่า… ถ้าอยากฟื้นตัวหลังออกกำลังกายได้ไวๆ ต้องทานอาหารเพื่อสุขภาพแบบไหนกันบ้าง ?

อาหารสายยาง อาหารปั่นผสม ความจำเป็นของคนป่วย

admin 0

อาหารสายยาง อาหารปั่นผสม ความจำเป็นของคนป่วย อาหารปั่นผสมเป็นอารหารที่ประกอบด้วยสารอาหารครบ 5 หมู่ ผ่านกรรมวิธีปั่นจนเป็นลักษณะของเหลวที่สามารถผ่านเข้าไปในสายยางเพื่อเข้าสู่ร่างกายของผู้ป่วยได้โดยไม่ติดขัด อาหารปั่นผสมนี้จะต้องมีวัตถุดิบตามสูตรที่กำหนดจากนักโภชนาการเพื่อให้มีประโยชน์เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายผู้ป่วย การให้อาหารทางสายยางถือเป็นการให้อาหารแก่ผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับประทานอาหารเองได้และผู้ที่ต้องให้อาหารทางสายยาง